Нормативна база

Закон України “Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення”

Договір розподілу природного газу для побутового споживача (заяви-приєднання, інформаційний лист, текст договору )

Договір ПрАТ "Тернопільміськгаз" для побутових споживачів.

Договір ПрАТ "Тернопільміськгаз" для непобутових споживачів.

Кодекс газорозподільної системи

Правила постачання природного газу

Закон України “Про забезпечення комерційного обліку природного газу”

Закон України “Про захист прав споживачів”

Правила безпеки систем газопостачання (ПБСГУ)

Закон України “Про захист персональних даних”

Правила користування природним газом для юридичних осіб

Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”

Закон України “Про ринок природного газу”

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

 Методика формування тарифу на розподіл природного газу

Нормативно-правові акти, 

 Закони України: 

 Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

 Закон України «Про ринок природного газу» 

 Закон України «Про природні монополії»

 Закон України «Про нафту і газ»

 Закон України «Про трубопровідний транспорт»

 Закон України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»

 Закон України «Про газ (метан) вугільних родовищ»

 Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

 Закон України «Про захист економічної конкуренції»

 Закон України «Про публічні закупівлі»

 Закон України «Про захист економічної конкуренції»

Закон України «Про оборону України»

 

Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»

 

Акти Кабінету Міністрів України:

 постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 № 620 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)»

 постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1687 «Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення»

постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 860 «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу»

 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2015 № 1307-р «Про визначення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» постачальником «останньої надії»

 постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку надання фінансової звітності»

 постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 444 «Про затвердження Примірного договору купівлі-продажу природного газу з постачальниками природного газу із спеціальними обов'язками для потреб побутових споживачів та релігійних організацій»

 постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 792 «Про забезпечення проведення розрахунків за спожитий природний газ»

 постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу»

 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 917-р "Про визначення товариства з обмеженою відповідальністю “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” постачальником “останньої надії”

 

Акти НКРЕ, НКРЕКП:

 постанова НКРЕКП від 13.06.2016 № 1131 «Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу»

 постанова НКРЕ від 28.11.2011 № 2255 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств»

 постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2516 «Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників природного газу, на яких покладені спеціальні обов’язки»

 постанова НКРЕ від 04.10.2012 № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення»

 постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи»

 постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»

 постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2495 «Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу»

 постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»

 постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2497 «Про затвердження Типового договору транспортування природного газу»

 постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498 «Про затвердження Типового договору розподілу природного газу»

 постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2499 «Про затвердження Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу»

 постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2500 «Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам»

 постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2501 «Про затвердження Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії»

 постанова НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання»

 постанова НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення»

 постанова НКРЕКП від 11.05.2017 № 624 «Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

 постанова НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу»

постанова НКРЕКП від 25.02.2016 № 236 «Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу»

 постанова НКРЕКП від 25.05.2017 № 690 «Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами»

 постанова НКРЕКП від 30.09.2015 № 2517 «Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання»

 постанова НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу»

 постанова НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»

 постанова НКРЕКП від 05.02.2019 № 156 «Про затвердження Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг»

 

постанова НКРЕКП від 02.07.2019 № 1333 "Про затвердження Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів"

 

постанова НКРЕКП від 03.03.2020 № 548 "Про затвердження Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"

 

постанова НКРЕКП від 23.09.2020 № 1760 "Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу"

 Акти міністерств та відомств:

 наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.11.2015 № 687 «Про затвердження Національного плану дій»

 наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання»_

 

______________________________________________________________________

Постанова про видачу ліцензії на розподіл природного газу ПАТ "Тернопільміськгаз"

Постанова НКРЄКР № 1156  від 21.09.2017 року "Про затвердження Мінімальних стандартів до вимог якості обслуговування споживачів та постачання природного газу" 

Постанова НКРЄКР № 236  від  25.02.2016 року "Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифу на
послуги розподілу природного газу"

 

Програма відповідності 

Звіт про виконання програми відповідності за 2020 рік

Звіт про виконання програми відповідності за 2019 рік

Звіт про виконання програми відповідності за 2018 рік

 

 
gasukraine.com.ua

Тернопільміськгаз, 2022

Контакти

ПАТ "Тернопільміськгаз"

46008, м. Тернопіль, Митрополита Шептицького 20
тел: (0352) 25-04-92
е-mail: admin@tmgaz.te.ua

 
 
 
Розробка сайту  Artery.com.ua