Перейти до вмісту
Головна » Постанова КМУ № 705 від 25 липня 2012 р. “Про визначення гарантованих постачальників природного газу”

Постанова КМУ № 705 від 25 липня 2012 р. “Про визначення гарантованих постачальників природного газу”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2012 р. № 705

Київ

Про визначення гарантованих постачальників природного газу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

гарантованими постачальниками природного газу є суб’єкти господарювання, що в установленому порядку отримали ліцензію на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та провадять діяльність на затвердженій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, території з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом для споживачів України (крім промислових споживачів, річний обсяг споживання природного газу яких перевищує 3 млн. куб. метрів, та підприємств, що здійснюють виробництво теплової енергії);

гарантованим постачальником природного газу для промислових споживачів, річний обсяг споживання природного газу яких перевищує 3 млн. куб. метрів, та підприємств, що здійснюють виробництво теплової енергії, є Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

2. У пункті 15 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 27, ст. 1212, № 52, ст. 2070), графу “Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

“відомості за підписом заявника – суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:

наявність матеріально-технічної бази, що використовуватиметься для провадження відповідного виду господарської діяльності;

освітній і кваліфікаційний рівень працівників, що необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;

документ, що підтверджує наявність погодженої з газорозподільним (газотранспортним) підприємством абонентської бази споживачів природного газу, яка обов’язково повинна містити перелік споживачів, їх адреси, обсяг споживання, вузли комерційного обліку природного газу, їх тип і клас точності”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами восьмим – десятим.

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                          М.АЗАРОВ